Tjänster


Valkebo Rör utför alla slags VVS-installationer. Vi är auktoriserade av Säker Vatteninstallation, vilket garanterar att vi har den kompetens och kunskap som krävs. Vare sig du har något akut problem eller vill anlita oss för att installera radiatorer är vi en trygg och pålitlig partner med många års erfarenhet inom branschen. När det gäller VVS-arbeten är det oerhört viktigt att det utförs på ett fackmannamässigt sätt för att du inte ska riskera att det uppstår läckor, mögel eller liknande. Vår certifiering och de yrkesbevis vi kan tillhandahålla garanterar att vi utför fuktsäkra arbeten. Välkommen att kontakta oss.

Akuta läckage

Om du har ett akut läckage som behöver åtgärdas så kontakta oss. Vi har erfarenheten och kunskapen att lösa problemet åt dig på ett korrekt och kompetent sätt.

Installationer

Du är välkommen att kontakta oss för alla slags installationer av exempelvis pannor, radiatorer och kranar. När du anlitar oss är du garanterad ett professionellt och noggrant utfört arbete.

Kyl- och värmeanläggningar

Vi utför även installationer av kyl- och värmeanläggningar. För att kunna säkerställa ett fullgott slutresultat ser vi alltid till att förutsättningarna är de rätta innan vi utför jobbet.

Befintliga system

Har du redan ett befintligt system kan du kontakta oss om du vill ha en ombyggnation eller nyinstallation. Med vår certifiering kan du känna dig trygg när du anlitar oss.